Forside

FAABORG-MIDTFYN VANDLAUG

Indkaldelse til Generalforsamling

Onsdag den 27/2 2018 kl 19.00 på Brobyværk kro.

Afvanding er afgørende

Utilstrækkelig afvanding medfører store tab af værdier og store samfundsøkonomiske tab.

Aktuelt

Faaborgmidtfyns Vandløbslaug fremlægger synspunkter for Faaborgmidtfyns Kommune. Formålet er at gøre opmærksom på de store negative økonomiske, menneskelige og rekreative konsekvenser af utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse.

Faaborgmidtfyns Vandløbslaug arbejder på at afværge negative konsekvenser af Miljøministeriets Vandplaner, som Faaborgmidtfyns Kommune netop nu skal omsætte til kommunale handleplaner, samt nye vandløbsregulativer.

Faaborgmidtfyns Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Faaborgmidtfyns Kommune, inden kommunen træffer beslutninger.

Det arbejder Faaborgmidtfyns vandlaug for:

Faaborgmidtfyns Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Faaborgmidtfyns Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært Faaborgmidtfyns Kommune.

Faaborgmidtfyns Vandløbslaug arbejder for, at den ødelæggende forsumpning og oversvømmelse af marker og skove, som vi bl.a. har set i sensommeren 2011, ikke forværres, men afhjælpes.

Faaborgmidtfyns Vandløbslaug arbejder for, at de ødelæggende oversvømmelser af huse og sommerhuse, der bl.a. er set i 2011 på Langeland og på Sydfalster, ikke skal gentages i Faaborgmidtfyns.

Faaborgmidtfyns Vandløbslaug mener, at det er vigtigt at tilgodese miljø og andre interesser omkring vandløbene. Faaborgmidtfyns vandløbslaug mener, at der skal og kan findes løsninger, så både miljø og afvanding tilgodeses.

 

www.faaborgmidtfynvandlaug.dk

v/formand Christian Magaard,

Birkebjergvej 6, 5792 Årslev - mobil 29 26 29 18

Mail: faaborg-midtfyn-vandlaug@hotmail.com